Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Voordat u de klachtenprocedure leest: Wij – De Nationale Trombose Dienst (NTD) – streven ernaar onze dienstverlening altijd zo goed mogelijk uit te voeren. Bent u onverhoopt toch niet (helemaal) tevreden over onze dienstverlening? Laat het ons weten via een telefoontje of bericht in uw dossier, wij lossen het graag voor u op.

Wilt u toch een officiële klacht indienen? Lees dan hier hoe dat in zijn werk gaat en wat er met uw klacht gebeurt, nadat die bij ons binnenkomt.

Indienen klacht

Heeft u een klacht over de dienstverlening van de NTD? Leg die dan alstublieft eerst voor aan onze servicedesk. Is uw klacht daarna nog steeds niet naar tevredenheid opgelost? Neem dan contact op met onze klachtenbemiddelaar via klachten@ntd.nl of richt uw klacht via de post aan:

De Nationale Trombose Dienst
T.a.v. Klachtenbemiddelaar
Zonneoordlaan 17
6718 TK  EDE

Geef in uw e-mail of brief alstublieft duidelijk aan wat uw klacht is en waarom u niet tevreden bent met de door ons geboden oplossing.

Behandeling klacht

Onze klachtenbemiddelaar neemt uw klacht binnen 10 werkdagen in behandeling.

Uitspraak klacht

Onze klachtenbemiddelaar onderzoekt uw klacht, op basis van die informatie ontvangt u een uitspraak. Als uw klacht gegrond ofwel terecht is, dan wordt meteen ook aangegeven welke verbeteracties de NTD aan zal brengen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Is uw klacht ongegrond verklaard? Dan wordt de uitspraak uiteraard nader gemotiveerd, aan u uitgelegd waarom dat zo is.

Bent u het niet eens met de uitspraak?

De NTD is aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg (KPZ). Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u te allen tijde de contactgegevens van de klachtenfunctionaris van het KPZ bij ons opvragen. Het staat u dan vrij om – conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)* – uw klacht daar in te dienen.N.B. Alle binnengekomen klachten worden 1 x per kwartaal geëvalueerd, met als doel eventuele structurele fouten (en de daaruit voortvloeiende klachten) in de toekomst te voorkomen.

*De Wkkgz verplicht ons als zorgaanbieder om onze eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren.

Laatste wijziging klachtenprocedure: 26 februari 2024.