Verzekerd bij VGZ

Verzekerd bij VGZ

U bent momenteel verzekerd bij Coöperatie VGZ (VGZ) – of een van de merken die daaronder vallen. Helaas heeft VGZ voor het jaar 2020 tot een andere wijze van zorginkoop besloten. Details daarover vindt u in de toelichting van VGZ onderaan dit bericht.

Wat verandert er?

Het aanbod in de klinische laboratoriumzorg en de trombosezorg wordt anders ingericht, door voortaan maximaal één contractant per GHOR-regio te selecteren.*

*De afkorting GHOR staat voor ‘Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio’. Nederland is opgedeeld in verschillende GHOR-regio’s.

Geen VGZ-contract voor de NTD

Aangezien de NTD geen klinische laboratoriumzorg in haar dienstenpakket heeft, maar zich alleen richt op zelfmanagement bij trombosezorg, ontvangen wij geen contract voor de regio waarin u woonachtig bent. Diegene die dit betreft hebben van ons persoonlijk bericht gehad.

Wat betekent dat voor u?

Raadpleeg indien nodig eerst uw polisvoorwaarden om te bepalen welk type verzekering u heeft afgesloten: een naturapolis of een restitutiepolis. Bekijk onderstaand uw opties per type zorgverzekering:

Naturapolis

Optie 1 • U blijft bij de NTD en stapt over naar een andere zorgverzekeraar
U stapt per 1 januari 2020 over naar een andere zorgverzekeraar dan VGZ (of een van de labels die daaronder vallen). In dat geval declareren wij rechtstreeks bij uw nieuwe zorgverzekeraar en verandert er voor u niets. U kunt zorgeloos gebruik blijven maken van Trombose Zelfzorg van de NTD.

Optie 2 • U blijft bij de NTD en verzekerd bij VGZ
Dat betekent dat u per 1 januari 2020 ‘niet-gecontracteerde zorg’ van ons afneemt. In dat geval brengen wij u voortaan rechtstreeks € 125 per kwartaal in rekening.*

Afhankelijk van uw polisvoorwaarden vergoedt VGZ daarvan minimaal 70% van het door VGZ vastgestelde gemiddeld gecontracteerd tarief. Dit tarief is voor het jaar 2020 nog niet door VGZ bekendgemaakt, voor vragen daarover kunt u contact opnemen met VGZ.

*Wij bieden u de mogelijkheid om ons te voorzien van een zogenaamde ‘akte van cessie’. Dit is een machtiging om de factuur namens u in te dienen. Hebben wij deze akte, dan regelen wij alles rechtstreeks met uw zorgverzekeraar (en hoeft u de rekening niet eerst aan ons te betalen). Uw zorgverzekeraar verrekent onze declaratie(s) dan met het eventuele eigen risico en/of het niet vergoede deel.

Medio maart 2020 ontvangt u van ons via post een ‘akte van cessie’, deze dient u getekend aan ons terug te sturen. Wij verwerken deze vervolgens in uw dossier en sturen vanaf dat moment de facturen naar uw zorgverzekeraar in plaats van naar uzelf. U ontvangt hier t.z.t. nog meer informatie over.

Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om de factuur rechtstreeks te ontvangen. U betaalt de rekening dan direct aan ons en dient die vervolgens zelf in bij VGZ. Het deel van de kosten dat zij vergoeden ontvangt u dan van hen terug.

Optie 3 • U beëindigt Trombose Zelfzorg bij de NTD
U stopt met uw antistollingsbehandeling bij de NTD en stapt met ingang van 1 januari 2020 over naar een andere trombosedienst. Of u bij die trombosedienst in aanmerking komt voor zelfmeten, kunnen wij helaas niet zeggen.

Restitutiepolis

Optie 4 • U blijft bij de NTD
Heeft u een restitutiepolis? Dat is goed nieuws! In dat geval kunt u namelijk gewoon gebruik blijven maken van onze dienstverlening. Het bedrag dat wij in rekening brengen wordt gewoon volledig vergoed, want de bedragen op onze nota’s zijn exact gelijk aan het marktconforme tarief.

*Wij bieden u de mogelijkheid om ons te voorzien van een zogenaamde ‘akte van cessie’. Dit is een machtiging om de factuur namens u in te dienen. Hebben wij deze akte, dan regelen wij alles rechtstreeks met uw zorgverzekeraar (en hoeft u de rekening niet eerst aan ons te betalen). Uw zorgverzekeraar verrekent onze declaratie(s) dan met het eventuele eigen risico en/of het niet vergoede deel.

Medio februari 2020 ontvangt u van ons via post een ‘akte van cessie’ deze dient u getekend aan ons terug te sturen. Wij verwerken deze vervolgens in uw dossier en sturen vanaf dat moment de facturen naar uw zorgverzekeraar in plaats van naar uzelf. U ontvangt hier t.z.t. nog meer informatie over.

Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om de factuur rechtstreeks te ontvangen. U betaalt de rekening dan direct aan ons en dient die vervolgens zelf in bij VGZ. Het deel van de kosten dat zij vergoeden ontvangt u dan van hen terug.

Geeft u – indien een restitutiepolis op u van toepassing is – nog wel even aan ons door dat u onder optie 4 valt?

Kiest u voor optie 1, 2 of 4?

Dan blijft u bij de NTD én verzekerd van:

✓ Vertrouwde, kwalitatief hoogwaardige trombose zelfzorg
✓ Zorg van de trombosedienst met de hoogste klanttevredenheid van NL
✓ 24/7 bereikbaarheid bij spoedgevallen

Trombose zelfzorg op topniveau. Zoals u dat altijd al van ons gewend bent.

Door u te nemen stappen

Wij hopen natuurlijk dat u gewoon bij ons blijft. Uiteraard bent u vrij om te kiezen. Wilt u ons voor 31 december a.s. laten weten welke optie u kiest? U geeft uw keuze eenvoudig en snel door via een bericht in uw dossier.

Vragen?

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief. Voor zaken aangaande uw polis en vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar, VGZ. Overige vragen over bovenstaande opties of met betrekking tot onze dienstverlening, stelt u eenvoudig via een bericht in uw dossier.

Laat u het ons voor 31 december 2019 even weten? Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
mede namens het bestuur van De Nationale Trombose Dienst,

Hugo Stoevelaar
Operationeel directeur

Toelichting

*Bron: VGZ. Neem voor meer informatie over deze toelichting s.v.p. contact op met uw zorgverzekeraar.

Algemene informatie over VGZ inkoop 2020¹
Zorgverzekeraar VGZ² hanteert een nieuw inkoopbeleid voor 2020. Het duurzaam betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg is daarbij het hoofddoel. Binnen de diagnostiek ziet VGZ mogelijkheden om het landschap doelmatiger en kwalitatief beter in te richten. Zij willen vanaf 2020, via o.a. meerjarenafspraken, de samenwerking bevorderen tussen aanbieders die een breder palet aan diagnostiek kunnen aanbieden. Daarom zullen onderdelen van diagnostiek geconcentreerd/selectief worden ingekocht door VGZ. Een gevolg daarvan kan zijn dat uw huidige zorgaanbieder voor 2020 niet (meer) of nog gedeeltelijk in aanmerking komt voor contractering van eerstelijnsdiagnostiek.

Voorheen contracteerde VGZ de landelijke of regionale aanbieders, vanaf nu contracteert VGZ per GHOR-regio³, deze gebiedsindeling is dus anders t.o.v. de voorgaande jaren!

¹ Zie ook https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/diagnostiek-en-trombosezorg/inkoopbeleid/offerte-traject

² Onder Coöperatie VGZ vallen de volgende merken: 

NV Univé ZorgUnivé
 Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK)
 Zekur
 Zekur Natura
 Zorgzaam Verzekerd
VGZ Zorgverzekeraar NVVGZ
 IZZ
 Bewuzt
 MVJP
IZA Zorgverzekeraar NVIZA
NV Zorgverzekeraar UMCUMC

Zie ook: https://www.cooperatievgz.nl/cooperatie-vgz/over-ons/onze-merken

³zie https://www.ghor.nl/ of https://www.regioatlas.nl/kaarten#_veiligheidsregios

Wat betekent dit in het algemeen voor de verzekerde bij Coöperatie VGZ?
VGZ heeft dit als volgt verwoord:

  • Patiënten kunnen dichtbij huis terecht voor afname van materiaal of het doen van onderzoek: dichtbij als het kan, verder weg als dat nodig is
  • Snel uitslag als er onderzoek gedaan is en digitaal beschikbaar. Waar dat gepast is willen we dat patiënten over hun eigen informatie kunnen beschikken
  • We willen onnodige en ongewenste dubbel diagnostiek voorkomen, om de patiënt zo min mogelijk te belasten
  • Zo zorgen we ervoor dat de kosten – en dus de premie of eigen betalingen – niet hoger zijn dan nodig is

Het is dus mogelijk dat uw huidige zorgaanbieder geen gecontracteerde zorg meer mag verlenen in de GHOR-regio waarin u woont. Dit houdt dan voor u in dat u naar een andere zorgaanbieder binnen uw GHOR-regio moet overstappen om uw zorg te verkrijgen of dat u een deel van de gemaakte kosten zelf moet betalen omdat VGZ niet meer vergoedt dat het gemiddelde VGZ-tarief.