Voorwaarden voor gebruik

Copyright

Alle informatie en gebruikte materialen op deze website, alsmede de grafische vormgeving, het ontwerp en de opbouw van deze website zijn eigendom van Stichting Virtuele Trombosedienst (VTD) – h.o.d.n. De Nationale Trombose Dienst (NTD) – en mogen niet gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt worden in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de NTD. Het gebruik van deze site is voorbehouden aan privé-personen en is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Websites van derden

Onze websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites van derden. De NTD is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze andere websites en adviseert u te allen tijde het privacy beleid van deze websites te raadplegen.

De aanwezigheid van deze hyperlinks impliceert niet dat de NTD voor de inhoud aansprakelijk kan worden gesteld. Bezoek aan die websites is uw eigen verantwoordelijkheid. De NTD is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook van een gebruiker van de website of een andere gebruiker, die voortvloeit uit een beslissing of actie genomen in overeenstemming met informatie op de website. Deze schade omvat, zonder beperking, direct, indirecte, speciale, incidentele of herhaaldelijke schade.

Akkoord voorwaarden

Door het gebruik van de website gaat u akkoord met de voorwaarden zoals beschreven in deze voorwaarden voor gebruik.

U bent akkoord met de behandelwijze van uw privé-gegevens door de NTD wanneer u zich als gebruiker registreert. Dit is alleen van toepassing op de NTD en haar website. U gaat akkoord met het verstrekken van uw privé-gegevens aan de NTD. De NTD zal uw informatie niet gebruiken om ongevraagd commerciële informatie of e-mail toe te zenden of ter beschikking stellen aan adverteerders.

De NTD beseft dat uw gegevens zeer belangrijk voor u zijn en dat er een verplichting rust bij de NTD om de integriteit van uw gegevens te waarborgen. Uw persoonsgegevens en medische gegevens worden bewaard  zolang u onder behandeling bent van de NTD. Na het stoppen van de behandeling wordt het EPD minimaal 20 jaar bewaard, conform de wettelijke termijn voor het bewaren van het medisch dossier.

Informatie

Bij het doorlopen van uw aanmelding bij de NTD vult u een vragenlijst in en wordt persoonlijke informatie gevraagd. Het programma vraagt dit om de stollingsarts van de NTD of samenwerkende artsenorganisatie te voorzien van de juiste basisinformatie. Uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen in de database van de NTD, samen met informatie over tijdstippen waarop u bepaalde delen van de e-learning heeft afgerond. Uw persoonlijke informatie zal door de medewerkers van de NTD uiteraard als strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Tevens wordt er informatie verzameld over het gebruik van de internetpagina’s om de ontwikkelafdeling van de NTD van informatie te voorzien. Alle data (zoals ingevoerde waarden, complicaties, berichten et cetera) worden verzameld en opgeslagen op de server van de NTD die voor een buitenstaander onbereikbaar is en wordt afgeschermd middels een streng beveiligingsbeleid.

Vragen en/of opmerkingen?

Wilt u op deze voorwaarden en/of op de website(s) van de NTD in het algemeen reageren, of een klacht/probleem daarover melden? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag.

Consumenten, zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars hebben ook nog de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de door de NTD gehanteerde websiteformulieren. Een dergelijk beklag heeft betrekking op formulieren die naar het oordeel van de klager overbodig of te ingewikkeld zijn. Uitspraak van de NZa strekt de zorgaanbieder, ziektekostenverzekeraar en consument tot bindend advies.

Datum laatste wijziging: 22 januari 2024.