Goed nieuws! Toch geen bijbetaling voor VGZ-verzekerden in 2023

In december 2022 hebben alle bij VGZ (of een van haar verzekeringslabels) verzekerde cliënten een e-mail van ons ontvangen over het mogelijk moeten bijbetalen voor Trombose Zelfzorg in 2023. Hier kunt u dat bericht nog even nalezen: ‘Voorkom dat u in 2023 bij moet betalen.’

De situatie is veranderd
Inmiddels hebben wij toch nog een tevredenstellende overeenkomst weten te bereiken met Coöperatie VGZ. Het resultaat van die overeenkomst voor bij VGZ verzekerde cliënten is, dat er geen sprake meer is van een eigen bijdrage ad € 150 voor het meetapparaat.

Geen extra eigen bijdrage
Trombose Zelfzorg wordt in 2023 bij nader inzien dus ook voor VGZ-verzekerden (al dan niet gedeeltelijk) vergoed, mede afhankelijk van de GHOR-regio waarin iemand woont, zijn/haar polisvoorwaarden en uiteraard met inachtneming van het wettelijk eigen risico.

Vooruitblik 2024
Ondanks dat dit voor nu natuurlijk ontzettend goed nieuws is, verwachten wij dit jaar zwaardere onderhandelingen. Houd u alstublieft rekening met mogelijk minder goed nieuws als het gaat om de vergoeding van Trombose Zelfzorg voor volgend jaar.

Wij zullen u begin oktober dit jaar informeren over de stand van zaken en – indien bekend – de mogelijke consequenties voor u in kaart brengen.

Tot slot
Wij zijn ontzettend verheugd, voor u en voor ons, dat we er toch nog uit zijn gekomen. En willen u, ondanks eerdere berichtgeving over een mogelijk noodzakelijke eigen financiële bijdrage, bedanken dat u er desondanks toch voor heeft gekozen om ons trouw te blijven.

Dank u wel
Via deze ietwat onpersoonlijke weg, maar daarom niet minder gemeend – en mede namens al onze medewerkers en het bestuur van De Nationale Trombose Dienst: dank u wel!

Met vriendelijke groet,

Hugo Stoevelaar
Operationeel directeur

P.S. Onze excuses dat deze berichtgeving even op zich heeft laten wachten. Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht? Voor zaken aangaande uw polis en vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Overige vragen over bovenstaande of met betrekking tot onze dienstverlening, stelt u eenvoudig en het liefst via een bericht in uw dossier.

Publicatiedatum: 14 maart 2023