Vergoeding Trombose Zelfzorg VGZ in 2024

Zoals u wellicht weet gelden er afwijkende verzekeringsafspraken voor VGZ-verzekerden als het gaat om trombosezorg. Wij informeerden u daar eerder over via onze maandelijkse nieuwsbrief.

In dit bericht leest u precies wat het voor u betekent als u (ook) volgend jaar bij VGZ verzekerd bent.

Heeft u vragen na het lezen van deze informatie? Voor zaken aangaande uw polis en vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Overige vragen over dit onderwerp met betrekking tot onze dienstverlening, stelt u eenvoudig en het liefst via een bericht in uw dossier.

Met vriendelijke groet,

Hugo Stoevelaar
Operationeel Directeur

P.S. Overweegt u over te stappen naar een andere verzekeraar? U heeft nog tot 31 december a.s. om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Kijk op zorgkiezer.nl welke zorgverzekering het beste bij u past.

 

Achtergrondinformatie
Het aanbod in de klinische laboratoriumzorg en trombosezorg is sinds 1 januari 2020 anders ingericht, sindsdien selecteert VGZ maximaal één contractant per GHOR-regio.* Hier vindt u meer informatie over het inkoopbeleid van VGZ aangaande diagnostiek & trombosezorg in 2024.

*De afkorting GHOR staat voor ‘Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio’. Nederland is opgedeeld in verschillende GHOR-regio’s.

 

Consequenties voor de NTD
Aangezien de NTD geen klinische laboratoriumzorg in haar dienstenpakket heeft, zich uitsluitend richt op zelfmanagement bij trombosezorg, ontvangen wij voor een aantal regio’s geen contract.

 

Deze labels vallen onder VGZ
De verzekeringslabels die in 2024 onder zorgverzekeraar VGZ vallen zijn:

 • VGZ
 • VGZbewuzt
 • UnitedConsumers
 • Univé Zorg
 • Zekur
 • UMC Zorgverzekering
 • IZA
 • De IZZ Zorgverzekering door VGZ
 • Zorgzaam

Staat uw zorgverzekeraar voor volgend jaar hierbij? Lees dan snel verder, want dat kan namelijk financiële consequenties voor u hebben.

 

Bent u volgend jaar ergens anders verzekerd?
Wilt u extra kosten voorkomen en/of stapt u per 1 januari 2024 over naar een andere zorgverzekeraar? Dan hoeft u niets te doen, wordt Trombose Zelfzorg gewoon vergoed vanuit de basisverzekering.

 

Bent u volgend jaar bij VGZ verzekerd?
Blijft u volgend jaar bij VGZ (of een van de labels die daaronder vallen) verzekerd of stapt u daar per 1 januari 2024 naar over?

Dan heeft dat – afhankelijk van de regio waarin u woonachtig bent en welk type zorgpolis u heeft – wellicht consequenties voor uw trombosebehandeling, de vergoeding en/of administratieve afhandeling daarvan, bij de NTD. Bekijk hieronder welke situatie op u van toepassing is.

 

Welke situatie is op u van toepassing?
Kijk hier onder welke regio u valt, bepaal op basis daarvan welke onderstaande situatie op u van toepassing is:

 1. De NTD heeft (weer) een contract in uw regio
 2. De NTD heeft geen contract (meer) in uw regio

 

Situatie A – De NTD heeft (weer) een contract in uw regio
Woont u in een van onderstaande regio’s? Dat is goed nieuws.

 • Groningen
 • Friesland
 • Drenthe
 • Twente
 • Utrecht
 • Amsterdam-Amstelland
 • Haaglanden
 • Hollands-Midden
 • Rotterdam-Rijnmond
 • Zuid-Holland-Zuid
 • Brabant-Noord
 • Brabant-Zuidoost
 • Limburg-Noord
 • Limburg-Zuid
 • Flevoland

Dan kunt u uw antistollingsbehandeling bij de NTD namelijk gewoon voortzetten, wordt die vanaf 2024 (weer) rechtstreeks en volledig door VGZ vergoed.

 

Situatie B – De NTD heeft geen contract (meer) in uw regio
Woont u in een van onderstaande regio’s? Dan hebben wij in 2024 geen contract (meer) met VGZ (en de labels die daaronder vallen) voor de regio waarin u woonachtig bent. Dat betreft de regio’s:

 • IJsselland
 • Noord- en Oost Gelderland
 • Gelderland-Midden
 • Gelderland-Zuid
 • Noord-Holland Noord
 • Zaanstreek-Waterland
 • Kennemerland
 • Gooi en Vechtstreek
 • Zeeland
 • Midden- en West-Brabant

 

Is deze situatie (B) voor u van toepassing? Let dan goed op.
Als u wilt, kunt u namelijk gewoon bij ons blijven. Raadpleeg indien nodig eerst even uw polisvoorwaarden om te bepalen welk type verzekering u heeft afgesloten: een naturapolis of een restitutiepolis.

Bekijk vervolgens hieronder welke opties en eventueel te nemen acties – per type zorgverzekering – op u van toepassing zijn. Let op, deze opties zijn dus niet van toepassing als u onder bovengenoemde situatie A valt.


Situatie B & naturapolis

Naturapolis optie 1 • U blijft bij de NTD en stapt over naar een andere zorgverzekeraar
U stapt per 1 januari 2024 over naar een andere zorgverzekeraar dan VGZ (of een van de labels die daaronder vallen). In dat geval declareren wij rechtstreeks bij uw nieuwe zorgverzekeraar en verandert er voor u niets. U kunt zorgeloos gebruik blijven maken van Trombose Zelfzorg van de NTD.

Naturapolis optie 2 • U blijft bij de NTD en verzekerd bij VGZ
Dat betekent dat u per 1 januari 2024 ‘niet-gecontracteerde zorg’ van ons afneemt. In dat geval brengen wij € 125 per kwartaal in rekening bij VGZ. U hoeft hiervoor zelf niets te doen behalve dat wij u medio 2024 een akte van cessie toesturen, die u ondertekent en terugstuurt.

Met het ondertekenen van dat document geeft u ons het recht de kwartaalfacturen rechtstreeks bij VGZ in te dienen. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden wordt een deel van het aan ons vergoede bedrag bij u in rekening gebracht door VGZ. Neem voor meer informatie daarover alstublieft contact op met VGZ, wij hebben daar geen zicht op.

Naturapolis optie 3 • U beëindigt Trombose Zelfzorg bij de NTD
U stopt met uw antistollingsbehandeling bij de NTD en stapt met ingang van 1 januari 2024 over naar een andere trombosedienst.

 

Situatie B & restitutiepolis

Restitutiepolis optie 4 • U blijft bij de NTD en verzekerd bij VGZ
Heeft u een restitutiepolis? Dat is goed nieuws.

In dat geval kunt u namelijk gewoon gebruik blijven maken van onze dienstverlening. U hoeft hiervoor zelf niets te doen behalve dat wij u medio 2024 een akte van cessie toesturen, waarbij wij u vragen die te ondertekenen en aan ons te retourneren.

Met het ondertekenen van dat document geeft u ons het recht de kwartaalfacturen bij VGZ in te dienen. Bij een restitutiepolis worden de door ons in rekening gebrachte bedragen door VGZ vergoed (met in achtneming van het wettelijk eigen risico). Afhankelijk van uw polisvoorwaarden, kan het zijn dat een deel van het aan ons vergoede bedrag bij u in rekening wordt gebracht door VGZ. Neem voor meer informatie daarover alstublieft contact op met VGZ, wij hebben daar geen zicht op.

 

Kiest u voor optie 1, 2 of 4? 
Geweldig. Dan geniet u ook volgend jaar weer van:

✓ Vertrouwde, kwalitatief hoogwaardige trombose zelfzorg
✓ Zorg van de trombosedienst met de hoogste klanttevredenheid van NL
✓ 24/7 bereikbaarheid bij spoedgevallen

Trombose zelfzorg op topniveau. Zoals u dat altijd al van ons gewend bent.

 

Door u te nemen stappen
Wij hopen natuurlijk dat u gewoon bij ons blijft. Uiteraard bent u vrij om te kiezen. Kiest u voor…

Optie 1? Wat fijn dat u bij ons blijft! U hoeft uw nieuwe zorgverzekeraar niet aan ons door te geven, wij ontvangen die informatie automatisch. Denkt u er wel aan om de overstap dan vóór 1 januari a.s. te regelen?

Optie 2 of 4? Wat fijn dat u bij ons blijft! U hoeft niets te doen behalve de akte van cessie – die u medio 2024 van ons krijgt – te ondertekenen en naar ons terug te sturen.

Optie 3? Wat jammer dat u ons gaat verlaten. U kunt op elk gewenst moment opzeggen, maar geef het alstublieft (ruim) voor 1 januari 2024 aan ons door via een bericht in uw dossier. Dan bent u er zeker van dat uw keuze correct en tijdig wordt verwerkt. Laat u zich voorafgaand nog wel even goed door uw nieuwe trombosedienst informeren over de mogelijkheid tot zelfmeten?