VGZ-vergoedingen 2022

Ook dit jaar heeft VGZ tot een andere wijze van zorginkoop besloten. Het aanbod in de klinische laboratoriumzorg en de trombosezorg is sinds 1 januari 2020 anders ingericht, sindsdien selecteert VGZ maximaal één contractant per GHOR-regio.*

▶️ Meer informatie over het inkoopbeleid van VGZ aangaande diagnostiek & trombosezorg

*De afkorting GHOR staat voor ‘Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio’. Nederland is opgedeeld in verschillende GHOR-regio’s.

Consequenties voor de NTD
Aangezien de NTD geen klinische laboratoriumzorg in haar dienstenpakket heeft, maar zich alleen richt op zelfmanagement bij trombosezorg, ontvangen wij voor een aantal regio’s geen contract.

Bent u elders verzekerd?

Dat is fijn, want dat betekent dat Trombose Zelfzorg ook in 2022 gewoon (volledig) door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. U hoeft niets te doen, tenzij u binnenkort over wilt stappen naar een andere zorgverzekeraar. Lees dan even verder.

Wees alert als u overstapt naar VGZ
Woont u in een van onderstaande regio’s?

 • IJsselland
 • Noord- en Oost Gelderland
 • Gelderland-Midden
 • Gelderland-Zuid
 • Utrecht
 • Noord-Holland Noord
 • Kennemerland
 • Gooi en Vechtstreek
 • Zeeland
 • Midden- en West-Brabant

En wilt u voorkomen dat u volgend jaar niet-gecontracteerde zorg afneemt of verplicht wordt om over te stappen naar een andere trombosedienst? Stap dan niet over naar VGZ (of een van de labels die daaronder vallen). Door alle andere zorgverzekeraars in Nederland wordt trombose zelfzorg – ook in 2022 – wel 100% vergoed.

Stapt u over naar VGZ?
Stapt u per 1 januari 2022 wél over naar VGZ (of een van de labels die daaronder vallen)? Dan heeft dat – afhankelijk de regio waarin u woonachtig bent en welk type zorgpolis u heeft – wellicht consequenties voor uw trombosebehandeling, de vergoeding en/of administratieve afhandeling daarvan, bij de NTD.

Labels VGZ

De verzekeringslabels die in 2022 ook onder zorgverzekeraar VGZ vallen zijn:

 • Besured
 • Bewuzt
 • IZA
 • IZZ door VGZ
 • National Academic
 • Promovendum
 • UMC
 • UnitedConsumers
 • Univé
 • Zekur
 • Zorgzaam

Bent u verzekerd bij VGZ?

Dan zijn er een aantal opties. Lees per optie wat de mogelijkheden en eventueel door u te nemen acties zijn.

 1. De NTD heeft (weer) een contract in uw regio
 2. De NTD blijft Trombose Zelfzorg in uw regio verlenen, maar dan als onderaannemer
 3. De NTD heeft geen contract (meer) in uw regio

▶️ Kijk hier onder welke regio u valt.

Optie 1 – De NTD heeft (weer) een contract in uw regio
Woont u in een van onderstaande regio’s? Dat is goed nieuws.

 • Groningen
 • Friesland
 • Drenthe
 • Twente
 • Zaanstreek-Waterland
 • Amsterdam-Amstelland
 • Haaglanden
 • Hollands-Midden
 • Rotterdam-Rijnmond
 • Zuid-Holland-Zuid
 • Brabant-Noord
 • Brabant-Zuidoost
 • Limburg-Noord
 • Limburg-Zuid
 • Flevoland

U kunt uw antistollingsbehandeling bij de NTD gewoon voortzetten, die wordt vanaf 2022 (weer) rechtstreeks en volledig door VGZ vergoed.

Optie 2 – De NTD blijft Trombose Zelfzorg in uw regio verlenen, maar dan als onderaannemer
In de met een asterisk (*) gemarkeerde regio uit bovenstaand overzicht is de NTD actief als onderaannemer. Dat betekent dat er niets voor u verandert – behalve dan dat per 1 januari 2022 de naam van een andere zorgaanbieder voor trombosezorg op de factuur van uw zorgverzekeraar wordt vermeld. 

Optie 3 – De NTD heeft geen contract (meer) in uw regio
Woont u in een van onderstaande regio’s? Dan hebben wij in 2022 geen contract (meer) met VGZ (en de labels die daaronder vallen) voor de regio waarin u woonachtig bent. Dat betreft de regio’s:

 • IJsselland
 • Noord- en Oost Gelderland
 • Gelderland-Midden
 • Gelderland-Zuid
 • Utrecht
 • Noord-Holland Noord
 • Kennemerland
 • Gooi en Vechtstreek
 • Zeeland
 • Midden- en West-Brabant

Heeft de NTD in uw regio geen VGZ-contract meer? Let dan goed op.
Gelukkig kunt u gewoon bij ons blijven. Onderstaand uw opties en eventueel te nemen acties – per type zorgverzekering – voor u op een rij. Raadpleeg indien nodig eerst uw polisvoorwaarden om te bepalen welk type verzekering u heeft afgesloten: een naturapolis of een restitutiepolis.


NATURAPOLIS

Naturapolis optie 1 • U blijft bij de NTD en stapt over naar een andere zorgverzekeraar
U stapt per 1 januari 2022 over naar een andere zorgverzekeraar dan VGZ (of een van de labels die daaronder vallen). In dat geval declareren wij rechtstreeks bij uw nieuwe zorgverzekeraar en verandert er voor u niets. U kunt zorgeloos gebruik blijven maken van Trombose Zelfzorg van de NTD.

Naturapolis optie 2 • U blijft bij de NTD en verzekerd bij VGZ
Dat betekent dat u per 1 januari 2022 ‘niet-gecontracteerde zorg’ van ons afneemt. In dat geval brengen wij € 125 per kwartaal in rekening bij VGZ. U hoeft hiervoor zelf niets te doen behalve dat wij u medio 2022 een akte van cessie toesturen. Met het ondertekenen van dat document geeft u ons het recht de kwartaalfacturen bij VGZ in te dienen. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden wordt een deel van het aan ons vergoede bedrag bij u in rekening gebracht door VGZ. Neem voor meer details contact op met VGZ.

Naturapolis optie 3 • U beëindigt Trombose Zelfzorg bij de NTD
U stopt met uw antistollingsbehandeling bij de NTD en stapt met ingang van 1 januari 2022 over naar een andere trombosedienst. Of u bij die trombosedienst in aanmerking komt voor zelfmeten, kunnen wij helaas niet zeggen.

RESTITUTIEPOLIS

Optie 4 • U blijft bij de NTD en verzekerd bij VGZ
Heeft u een restitutiepolis? Dat is goed nieuws! In dat geval kunt u namelijk gewoon gebruik blijven maken van onze dienstverlening. U hoeft hiervoor zelf niets te doen behalve dat wij u medio 2022 een akte van cessie toesturen. Met het ondertekenen van dat document geeft u ons het recht de kwartaalfacturen bij VGZ in te dienen. Bij een restitutiepolis worden de door ons in rekening gebrachte bedragen door VGZ vergoed (met in achtneming van het wettelijk eigen risico). Afhankelijk van uw polisvoorwaarden, kan het zijn dat een deel van het aan ons vergoede bedrag bij u in rekening wordt gebracht door VGZ. Neem voor meer details contact op met VGZ.

Kiest u voor optie 1, 2 of 4? 
Dan blijft u bij de NTD én verzekerd van:

✓ Vertrouwde, kwalitatief hoogwaardige trombose zelfzorg
✓ Zorg van de trombosedienst met de hoogste klanttevredenheid van NL
✓ 24/7 bereikbaarheid bij spoedgevallen

Trombose zelfzorg op topniveau. Zoals u dat altijd al van ons gewend bent.

Door u te nemen stappen
Wij hopen natuurlijk dat u gewoon bij ons blijft. Uiteraard bent u vrij om te kiezen. Kiest u voor…

Optie 1? U stapt over naar een andere zorgverzekeraar. Dat is fijn, want dan verandert er voor u verder niets. Let op, u moet dit dan wel vóór 1 januari a.s. geregeld hebben. U hoeft niets aan ons door te geven.

Optie 2 of 4? Fijn dat u bij ons blijft, u hoeft niets te doen behalve de akte van cessie – die u medio 2022 van ons krijgt – te ondertekenen en naar ons terug te sturen.

Optie 3? U kiest ervoor om te stoppen met Trombose Zelfzorg van de NTD. U kunt op elk gewenst moment stoppen, maar geef het wel (ruim) voor 1 januari 2022 aan ons door, zodat u er zeker van bent dat uw keuze correct en tijdig wordt verwerkt. Laat u zich door uw nieuwe trombosedienst dan nog wel even goed informeren over de mogelijkheid tot zelfmeten. Weet u zeker dat u gaat stoppen? Geef uw keuze eenvoudig en snel door via een bericht in uw dossier.

Vragen?

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft na het lezen van deze informatie. Voor zaken aangaande uw polis en vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Overige vragen over bovenstaande opties of met betrekking tot onze dienstverlening, stelt u eenvoudig via een bericht in uw dossier.

Wij houden u op de hoogte van eventuele verdere ontwikkelingen!

Publicatiedatum: 6 december 2021