Kan ik zomaar met een DOAC/NOAC beginnen?

Nee. Schrijft uw arts u een DOAC, in plaats van cumarines voor, dan kunt u daar niet zomaar mee beginnen.

Als u uw huidige antistollingsmiddelen met nieuwe orale anticoagulantia combineert, dan wordt de bloedstolling te veel geremd en loopt u risico op een bloeding. Informeer het doseerteam indien u over wilt stappen, dan passen zij het doseerschema aan. Hiervoor hebben wij wel een brief van uw voorschrijvend specialist nodig.

Wat is een DOAC/NOAC?
Sinds 2016 zijn er vier nieuwe antistollingsmiddelen – nieuwe orale anticoagulantia (NOAC’s) – beschikbaar, ook wel bekend onder direct werkende orale anticoagulantia (DOAC):

  • Dabigatran (Pradaxa)
  • Apixaban (Eliquis)
  • Edoxaban (Lixiana)
  • Rivaroxaban (Xarelto)

Welk antistollingsmiddel past bij u?
Dat ligt eraan. Een stabiele antistollingsbehandeling is essentieel. Uw behandelend specialist bepaalt – mede op basis van uw gezondheidsprofiel – welk antistollingsmiddel het beste bij u past.

▶️ Elk middels heeft z’n voors en tegens. Bekijk de voor- en nadelen van verschillende soorten antistollingsmiddelen op www.apotheek.nl en/of www.lareb.nl.