Mijn antistollingsmiddel staat niet in de medicatielijst en ik kan mijn antistollingsmedicijn niet aanpassen, hoe kan dat?

U kunt om veiligheidsredenen inderdaad zelf niet aanpassen welk antistollingsmiddel u gebruikt.

Stapt u over op een ander antistollingsmiddel? Dan ontvangen wij graag een (schriftelijke) bevestiging daarvan van uw (huis)arts of specialist. Ons doseerteam past het vervolgens voor u aan in uw dossier.