Wanneer worden er heparine-injecties voorgeschreven?

Als u de diagnose trombose of embolie krijgt, worden laagmoleculaire gewichtsheparine injecties (LMWH-injecties) gegeven in combinatie met antistollingstabletten. De LWMH-injecties hebben namelijk direct een antistollend effect. Bij de tabletten duurt dit iets langer.

INR-waarde
Het effect van antistollingstabletten is te meten met de INR-waarde. Zodra de INR-waarde binnen het streefgebied is – en stabiel blijft – dan is het effect van de tabletten bereikt en mag er gestopt worden met de LMWH-injecties. Ook worden er LMHW-injecties voorgeschreven rondom een operatie als er een te hoog risico op stolsels is als men stopt met de antistollingstabletten. Zodra de tabletten na de operatie weer voldoende effect hebben, mag er weer gestopt worden met de LMHW-injecties. Dit noemt men het ‘overbruggen van de antistollingsbehandeling’ of ‘bridgen’.

Ook worden de antistollingstabletten in sommige gevallen (tijdelijk) vervangen door LMHW-injecties. Bijvoorbeeld bij zwangerschap, langdurige bedrust of bij ontregeling door kanker.

Als bij sommige indicaties (o.a. recidief trombose/embolieën, mechanische kunsthartklep) de INR-waarde te lang te laag blijft, kan men overwegen om samen met de antistollingsmiddelen LMWH-injecties te geven.