Wat is de werkingsduur van acenocoumarol?

Acenocoumarol heeft een halfwaardetijd van ongeveer 11 uur.

De halfwaardetijd is de tijd die het duurt totdat de helft van de in het bloed aanwezige acenocoumarol vervallen is. Dat betekent dat 11 uur na de inname de werking van acenocoumarol met de helft afgenomen is, en daarna elke 11 uur wederom halveert. Als u acenocoumarol ’s avonds om 18.00 uur inneemt en u meet uw INR waarde ’s ochtends om 08.00 uur en ’s middags om 14.00 uur weer, dan kan er flink verschil zitten tussen beide INR-waardes. Dat verschil wordt nóg groter als er een dosis wordt vergeten, of als het tijdstip van inname van acenocoumarol sterk wisselt.

Na een ingreep of bij een lage INR waarde zijn die verschillen nog meer zichtbaar vanwege de snelheid van inwerking van uw antistollingsmedicijn op uw lichaam/bloed.

De voordelen van acenocoumarol
+ Snelle werking
+ Verdwijnt snel uit uw lichaam als u stopt met slikken

De nadelen van acenocoumarol
– Relatief korte werking (enkele dagen, de werking halveert elke 11 uur)
– Grotere kans op schommelingen van de INR-waarde

Lees ook: