Wat is de werkingsduur van fenprocoumon?

Fenprocoumon heeft een halfwaardetijd van ongeveer 160 uur. Hierdoor is er nauwelijks verband tussen het tijdstip van inname en het tijdstip van prikken, maar dat betekent ook dat een verhoging van de dosering niet dezelfde of de volgende dag al zichtbaar is.

De voordelen van fenprocoumon
+ Lange werking (tot 2 weken, de werking halveert elke 140 uur)
+ Stabielere bloedspiegel = stabielere INR-waarde

De nadelen van fenprocoumon
– Tijdig stoppen voor tandheelkundige en/of operatieve ingreep

Door de lange werkingsduur blijft fenprocoumon veel langer in het lichaam. Dat betekent echter wel dat u – wanneer u bepaalde tandheelkundige of operatieve ingrepen of onderzoeken moet ondergaan – tijdig moet stoppen met slikken.

Dosering
Wij houden met al die factoren rekening, hoewel het voor u dan misschien lijkt dat wij de dosering niet aanpassen op een voor u ‘rare’ INR waarde. Wij vragen u dan ook om af en toe een paar dagen geduld te betrachten en te zien hoe uw INR waarde zich verhoudt t.o.v. de dosering.

Lees ook: