Wat is een oogbloeding?

Een oogbloeding is een bloeding in het oog zelf (er wordt dan niet gedoeld op gesprongen vaatjes in het oogwit).

Een oogbloeding kan plotseling optreden. Er kan veel pijn ontstaan en het zicht kan minder worden. Is dat het geval en/of heeft u het vermoeden dat er sprake is van een ooginfarct, neem dan direct contact op met uw huisarts of de spoedeisende (eerste) hulp.

Let op
Geef elke medische klacht – hoe ogenschijnlijk onbelangrijk ook – altijd aan ons door via uw dossier > Medische klachten.