Is het nodig dat mijn meter regelmatig gecontroleerd wordt?

Nee. Als het uitsluitend gaat om de controle van het CoaguChek XS systeem dan is – als u die gebruikt volgens de bijsluiter – periodieke controle niet noodzakelijk.

Als een CoaguChek XS systeem of strip niet voldoet aan de juiste kwaliteit, zal het systeem vanzelf een foutmelding geven (en geen INR-uitslag).