Mijn CoaguChekXS geeft een error 3. Wat moet ik doen?

Error 3 CoaguChekXS
Het kan zijn dat de teststrips over datum zijn. Op de teststripkoker vindt u de datum van de teststrips. Controleer die en bestel nieuwe teststrips indien nodig.

Het kan echter ook zijn dat de datum in uw apparaat niet goed is ingesteld. Ga via de SET-knop aan de zijkant van het apparaat naar de instellingen. Aan de hand van de M-knop kunt u de datum aanpassen.

Bekijk ook de CoaguChekXS-handleiding voor meer instructies en wat te doen bij andere foutmeldingen.