Hoe zit het met antistolling en het coronavirus (COVID-19)

Algemeen
Momenteel is nog niet alles duidelijk rondom het coronavirus (COVID-19). In toenemende mate komen er berichten van artsen en wetenschappers, die vaak zijn gebaseerd op de situatie zoals die nu is. Dit zijn vaak geen bevestigde berichten en kunnen bijvoorbeeld alleen een aanwijzing zijn. Hierdoor kan het lijken alsof er een verband is, terwijl dit niet altijd zo hoeft te zijn. Dit geldt in zekere mate ook voor mensen die antistolling moeten gebruiken en ook voor aandoeningen waarvoor mensen antistolling dienen te gebruiken. In alle gevallen geldt dat als u twijfelt, u telefonisch contact dient op te nemen met uw hoofdbehandelaar of huisarts.

Is het coronavirus extra risicovol voor een gebruiker van antistolling?
Het coronavirus zorgt voor een klachten welke gelijkenissen vertoont met klachten bij het griepvirus. Echter het beloop van de ziekte kan ernstiger zijn. Momenteel komen er steeds meer ziektegevallen in de wereld voor waardoor we steeds meer leren over dit virus.
Op dit moment lijkt het er niet op dat de stolling direct wordt beïnvloed door dit virus. Het lijkt er ook niet op dat uw metingen onbetrouwbaar worden. Door ziek zijn of door koorts kan uw INR waarde instabiel worden en daarmee uw antistollingsbehandeling. Het kan zijn dat u bij klachten van koorts of bij ziek zijn vaker dient te meten. Overlegt u dit via een bericht met de trombosedienst.
Indien u klachten krijgt van kortademigheid, hoesten of koorts, dient u telefonisch contact op te nemen met uw hoofdbehandelaar of huisarts. Het is goed om te melden dat u antistolling gebruikt, omdat niet alle klachten hoeven te passen bij een infectie met het coronavirus , maar ook kunnen passen bij andere aandoeningen.

Ik krijg elk jaar een griepprik, heb ik minder risico voor het krijgen met het coronavirus?
Mogelijk is dit niet van invloed op een kleinere of grotere kans op het krijgen van het coronavirus . Uw kans op het krijgen van het griepvirus wordt wel kleiner. Hiermee wordt mogelijk ook het gehele risico op ziek worden verminderd.

Dient er extra gemeten te worden i.v.m. het coronavirus?
Door ziek zijn kan uw INR waarde en uw antistollingsbehandeling sneller veranderen. Het kan zijn dat u bij klachten van koorts vaker dient te meten. Overlegt u dit via een bericht met de trombosedienst.

Is een antistollingsgebruiker extra vatbaar voor het coronavirus?
Het lijkt er niet op dat een antistollingsgebruiker extra vatbaar is voor het coronavirus . Het risico op het krijgen van het virus wordt met name bepaald door blootstelling aan een ander persoon met het coronavirus . Dit is de reden dat de overheid maatregelen neemt om dit te voorkomen.
Indien u tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten, diabetes of een hogere leeftijd), kan het virus u meer problemen geven of zorgen voor een ander beloop. Dit betekent dus dat als u tot een risicogroep behoort, u meer voorzorgsmaatregelen moet nemen om te voorkomen dat u besmet raakt. Gebruikers van antistolling zitten meestal vanwege de voorgeschiedenis in een hogere risicogroep.

Mag ik bij mijn werkgever aandringen op thuis werken omdat ik extra risico loop?
Momenteel heeft de overheid maatregelen aangekondigd over thuiswerken. Uw risico is afhankelijk van uw medische voorgeschiedenis en niet het feit dat u antistolling gebruikt. Afhankelijk van uw voorgeschiedenis dient u voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat u besmet raakt met het coronavirus .

Wat is er bekend over de invloed van het hebben van een stollingsstoornis op de vatbaarheid voor, of het verloop van, het coronavirus?
Momenteel is er weinig goed gefundeerde informatie bekend over stollingsstoornissen en de invloed op het verloop van coronavirus . Indien u een infectieus ziektebeeld krijgt zoals het coronavirus kan dit wel invloed hebben op uw stollingssysteem. Neemt u bij twijfel altijd telefonisch contact op met uw huisarts of hoofdbehandelaar.

Ik heb een longembolie gehad, loop ik nu extra risico met het coronavirus?
Mogelijk loopt u niet meer risico om het coronavirus te krijgen. Echter het beloop van een infectie zou anders kunnen zijn. Verder dient u bij klachten van kortademigheid contact op te nemen met uw behandelend arts, omdat niet alle klachten kunnen komen door het coronavirus , maar ook bijvoorbeeld een verergering of uitbreiding van een eerdere longembolie.