Mag ik extra prikken rondom een ingreep?

Nee, tenzij anders met u is afgesproken. Hoewel wij ons goed kunnen voorstellen dat u erg benieuwd bent hoe uw INR-waarde zich ‘gedraagt’ rondom een ingreep, heeft het weinig zin om vaker te prikken dan dat wij van u vragen.

Dat heeft te maken met:

  • De halfwaardetijd van uw antistollingsmedicijn (afnametijd van werking)
  • De snelheid waarmee de INR-waarde reageert op een hogere of lagere dosering (verwerkingstijd)
  • De relatie tussen het tijdstip van inname en het bepalen van de INR-waarde