Waarom moet een specialist na opname een heraanmeldingsformulier invullen?

Bij een opname neemt het ziekenhuis de antistollingsbehandeling tijdelijk van ons over. Wordt u binnenkort opgenomen in het ziekenhuis voor een behandeling, kleine ingreep, operatie of onderzoek?

Ontdek welke acties u dan moet ondernemen.

Wat moet u zelf doen als u binnenkort wordt opgenomen?

  • Meld dat dan (ruim) op tijd bij De Nationale Trombose Dienst (NTD) via uw dossier (ingrepen/opnames)
  • Vermeld daarbij de reden van uw opname of welke behandeling/ingreep/onderzoek u gaat krijgen
  • Neem de ingrepenbrief mee naar het ziekenhuis, die vindt u in uw persoonlijke dossier
  • Geef de ingrepenbrief aan de verpleging
  • Vertel behandelend arts(en) en verpleegkundige(n) over uw antistollingsbehandeling bij de NTD
  • Vraag bij ontslag of de verpleging het (her)aanmeldformulier naar de NTD mailt (en niet naar de regionale trombosedienst)*

*Door het heraanmeldingsformulier naar ons te mailen, weten wij exact wat de reden is van uw opname en of er verder nog medische zaken zijn gewijzigd die van invloed kunnen zijn op uw INR-waarde of streefgebied. Zo kunnen wij u – ook na de opname – weer voorzien van een optimaal doseeradvies.

Lees ook: Ik ben (onverwacht) opgenomen (geweest) in het ziekenhuis wat moet ik doen?