Wat als ik een invasief onderzoek of ingreep in het ziekenhuis, bij de huisarts of tandarts moet ondergaan?

Invasieve behandelingen zijn medische procedures waarbij instrumenten of apparaten het lichaam binnendringen, meestal door de huid of slijmvliezen, om een diagnose te stellen, een aandoening te behandelen of om een operatie uit te voeren.

Denk daarbij aan eenvoudige en complexe chirurgische ingrepen, maar bijvoorbeeld ook aan medische en/of tandheelkundige procedures zoals een darmonderzoek (endoscopie), wortelkanaalbehandeling (endodontologie) en/of het trekken van een kies (tandextractie).

 

Maakt u gebruik van Trombose Zelfzorg?
Dan is het noodzakelijk dat wij vroegtijdig op de hoogte zijn van dergelijke behandelingen, want wij stemmen het antistollingsbeleid daaromheen namelijk af met voorschrijvend arts en/of de behandelaar(s) in kwestie.

Kortom: wat moet u doen bij dergelijke behandelingen waarbij bloedverlies kan optreden? Lees onderstaande informatie alstublieft goed door en volg de stappen die op uw situatie van toepassing zijn.

Volg deze stappen

① Meld de behandeling meteen bij ons
Geef zo’n (mogelijk) invasieve ingreep altijd aan ons door:

 • Log veilig in met uw gebruikersnaam en wachtwoord
 • Ga naar ‘ingrepen/opnames’

Informeer uw behandelaar
Informeer altijd uw behandelaar over uw antistollingsbehandeling.

Lees hieronder hoe het per situatie verder in zijn werk gaat.

Ingreep ziekenhuis

Wordt u binnenkort in het ziekenhuis opgenomen voor een behandeling, kleine ingreep, operatie of onderzoek? Dan neemt het ziekenhuis de antistollingsbehandeling tijdelijk van ons over, dus hoeft u sowieso uw meetapparaat en toebehoren niet mee te nemen.

Lees verder en ontdek wat u in dat geval wél (tijdig) moet doen, om uw antistollingsbehandeling rondom een ziekenhuisopname veilig en vlekkeloos te laten verlopen.

 1. Meld een behandeling, onderzoek, ingreep en/of ziekenhuisopname (ruim) op tijd bij De Nationale Trombose Dienst (NTD) via uw dossier
 2. Vermeld daarbij de reden van uw opname en/of welke behandeling/ingreep/onderzoek u gaat krijgen
 3. Vermeld daarbij de naam en/of locatie van het ziekenhuis of de kliniek waar u geholpen wordt
 4. Vermeld daarbij het beleid rondom het gebruik van vitamine K antagonisten ofwel VKA’S (acenocoumarol/fenprocoumon/warfarine/Previscan©). Bijvoorbeeld:
  • Wanneer moet u stoppen met VKA’s?
  • Is er een gewenste INR-waarde afgesproken?
  • Moet u tijdens het stoppen met VKA’s tegelijkertijd starten met injecties zoals Fraxiparine©?
 5. Neem de ingrepenbrief mee naar het ziekenhuis – die vindt u in uw persoonlijke dossier
 6. Geef de ingrepenbrief aan de verpleging
 7. Vertel behandelend arts(en) en verpleegkundige(n) over uw antistollingsbehandeling bij de NTD
 8. Vraag bij ontslag of de verpleging het (her)aanmeldformulier naar de NTD mailt

Dringend verzoek bij onverwachte ziekenhuisopname
In verband met de AVG (privacywet) mogen ziekenhuizen – met uitzondering van het (her)aanmeldformulier – niet zomaar informatie aan ons verstrekken zonder uw expliciete toestemming. Dus wordt u onverhoopt onverwacht opgenomen? Volg dan te allen tijde onderstaande stappen:

 1. Informeer ons direct
  Geef de reden van uw opname, alsmede de naam van het ziekenhuis, de locatie, afdeling en naam van uw behandelend arts alstublieft zo spoedig mogelijk aan ons door – het liefst via uw dossier, maar bellen mag ook. Deze stap is namelijk essentieel voor een optimale trombosebehandeling na uw ontslag, van ernstig belang voor uw gezondheid.
 2. Vertel hen over uw antistollingsbehandeling
  Geef bij de polikliniek en verpleging aan dat u bij de NTD onder behandeling bent. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de relevante informatie zo snel mogelijk bij ons doseerteam terechtkomt en bent u verzekerd van een goede, veilige antistollingsbehandeling. Ook na een (onverwachte) ziekenhuisopname.

Mondzorg- & huisartsbehandelingen
invasieve onderzoeken bij een trombosebehandeling

Gaat u binnenkort voor een (mogelijk) invasieve behandeling naar de huisarts, tandarts, mondhygiënist of kaakchirurg?

 • Vertel al bij het maken van de afspraak dat u antistollingsmiddelen slikt
 • Vraag meteen ook naar het beleid dat betreffende (tand)arts of mondhygiënist hanteert
 • Geef de behandeling of ingreep én het te hanteren beleid vroegtijdig aan ons door via uw dossier
 • Volg het advies op van de behandelend (tand)arts of specialist
 • Volg de instructies van het doseerteam

En krijgt u voor en/of na de behandeling extra medicatie of een mondspoeling zoals tranexaminezuur? Of is de ingreep onverwacht? Geef het (alsnog) z.s.m. aan ons door. Soms moet de antistolling namelijk tijdelijk worden aangepast, of gestopt.

Let op
U hoeft de reguliere – 1 à 2-jaarlijkse – tandartscontroles niet aan ons door te geven. Geef elke andere behandeling alstublieft wél aan ons door.

Aanpassing antistollingsbehandeling bij verhoogd bloedingsrisico

Als er bij een invasief onderzoek, ingreep of tandartsbehandeling een verhoogd bloedingsrisico bestaat, zal uw antistollingsbehandeling daarop moeten worden aangepast. Dat zal gebeuren door tijdelijk te stoppen met de vitamine k-antagonisten acenocoumarol (merknaam Sintrom) of fenprocoumon (merknaam Marcoumar). Bij fenprocoumon zal de stopperiode iets langer zijn dan bij acenocoumarol, omdat fenprocoumon langer werkt en het dus langer duurt voordat het effect minder is.

LMWH-injecties

Afhankelijk van de soort ingreep, de reden van uw antstistollingsbehandeling en een hoog risico op stolsels kan ervoor worden gekozen om de stop-periode tijdelijk te overbruggen met laagmoleculaire heparine-injecties ofwel LMWH-injecties.

 

Heeft u vragen over de werkwijze rondom (invasieve) ingrepen en opnames? Stel ze gerust via een bericht in uw dossier.

Update: 18 maart 2024