Wat te doen als ik een invasief onderzoek of ingreep in het ziekenhuis, bij de huisarts of tandarts moet ondergaan?

Wat te doen bij behandelingen, ingrepen en opnames waarbij bloedverlies kan optreden?

 

Goed om te weten
‘Invasief’ verwijst naar medische procedures en/of behandelingen, waarbij men met medische instrumenten het lichaam binnendringt, of door de huid of slijmvlies heengaat.

Geef zo’n ingreep altijd aan ons door, lees hieronder hoe het per situatie in zijn werk gaat.

In het ziekenhuis

Bij invasieve ingrepen en opnames neemt het ziekenhuis de antistollingsbehandeling tijdelijk van ons over. Wat moet u doen?

  • Meld dat dan (ruim) op tijd bij De Nationale Trombose Dienst (NTD) via uw dossier (ingrepen/opnames)
  • Vermeld daarbij de reden van uw opname of welke behandeling/ingreep/onderzoek u gaat krijgen
  • Neem de ingrepenbrief mee naar het ziekenhuis, die vindt u in uw persoonlijke dossier
  • Geef de ingrepenbrief aan de verpleging
  • Vertel behandelend arts(en) en verpleegkundige(n) over uw antistollingsbehandeling bij de NTD
  • Vraag bij ontslag of de verpleging het (her)aanmeldformulier naar de NTD mailt

En is de opname/ingreep onverwacht? Geef het alsnog z.s.m. aan ons door via Mijn NTD.

Mondzorg- & huisartsbehandelingen
invasieve onderzoeken bij een trombosebehandeling

Geef bij de huisarts, tandarts, mondhygiënist of kaakchirurg – al bij het maken van de afspraak – altijd aan dat u antistollingsmedicijnen gebruikt (voor zover dat niet bekend is) en vraag of er aanpassingen nodig zijn in de antistollingsbehandeling rondom de behandeling of ingreep.

  • Geef de behandeling of ingreep én het te hanteren beleid vroegtijdig aan ons door via uw dossier (ingrepen/opnames)
  • Volg het advies op van uw (tand)arts of specialist
  • Volg de instructies van het doseerteam

En krijgt u voor en/of na de behandeling extra medicatie of een mondspoeling? Of is de ingreep onverwacht? Geef het (alsnog) z.s.m. aan ons door. Soms moet de antistolling namelijk tijdelijk worden aangepast, of gestopt.

P.S. U hoeft de reguliere – 1 à 2-jaarlijkse – tandartscontroles niet aan ons door te geven. Geef elke andere behandeling alstublieft wél aan ons door.

Aanpassing antistollingsbehandeling bij verhoogd bloedingsrisico

Als er bij een invasief onderzoek, ingreep of tandartsbehandeling een verhoogd bloedingsrisico bestaat, zal uw antistollingsbehandeling daarop moeten worden aangepast. Dat zal gebeuren door tijdelijk te stoppen met de vitamine k-antagonisten acenocoumarol (merknaam Sintrom) of fenprocoumon (merknaam Marcoumar). Bij fenprocoumon zal de stopperiode iets langer zijn dan bij acenocoumarol, omdat fenprocoumon langer werkt en het dus langer duurt voordat het effect minder is.

LMWH-injecties

Afhankelijk van de soort ingreep, de reden van uw antstistollingsbehandeling en een hoog risico op stolsels kan ervoor worden gekozen om de stopperiode tijdelijk te overbruggen met laagmoleculaire heparine-injecties (LMWH-injecties).

Nazorg tandarts

Als er bij de tandartsbehandeling een risico is op nabloedingen, kan er tranexaminezuur als mondspoeling geadviseerd worden.

Hoe dan ook, informeer altijd uw behandelaar over uw antistollingsbehandeling. Het beleid rondom een onderzoek, ingreep of tandartsbehandeling wordt bepaald in overleg met de behandelaar, met uw voorschrijvend arts en De Nationale Trombose Dienst.

Heeft u vragen over deze werkwijze over (invasieve) ingrepen en opnames? Stel ze gerust via een bericht in uw dossier.