Kan stress invloed hebben op mijn INR-waarde?

Ja. In de praktijk blijkt dat stress wel degelijk invloed kan hebben op de INR-waarde. Echter is dit moeilijk te onderzoeken en er zijn weinig duidelijke mechanismen beschreven.

Mogelijk geven stresshormonen een verstoring van de leverfuncties en kunnen stresshormonen de opname van vitamine K in de darmen beïnvloeden. Dat kan vervolgens weer effect hebben op de antistollingsbehandeling.