Welke factoren hebben invloed op mijn INR waarde?

Over het algemeen is het niet abnormaal dat de INR-waarde enigszins schommelt. Er zijn namelijk enorm veel factoren die de INR-waarde kunnen beïnvloeden. Door binnen het streefgebied te blijven, is de kans op trombose en bloedingen zo klein mogelijk.

Een aantal bekende factoren die voor wisselingen kunnen zorgen zijn:

  • Het vergeten van tabletten
  • Inname van uw tabletten op wisselende tijden
  • Wisselwerking met andere geneesmiddelen
  • Wisselwerking met bepaalde voedingsmiddelen
  • Verandering van leefomstandigheden, zoals vakantie
  • Ziekte
  • Gewichtsveranderingen
  • Het volgen van een dieet
  • Het gebruik van voedingssupplementen en vitamines (met vitamine K)

Het is niet altijd mogelijk om een goede oorzaak te vinden van een schommelende INR waarde. Met een aangepaste dosering en/of controledatum kunnen wij proberen in te spelen op uw specifieke situatie, waarbij we zo veel mogelijk streven naar een INR waarde die binnen de voor u vastgestelde streefwaarden valt.

P.S. Is uw INR-waarde gedurende een langere periode significant te laag (< 1.5) of te hoog (> 6.0)? Dan gaan we samen op zoek naar de oorzaak daarvan.