Welke factoren hebben invloed op mijn INR?

Een van de meest voorkomende vragen is waarom de INR-waarde soms wat schommelt. Dat is meteen ook een van de moeilijkste vragen om te beantwoorden. Over het algemeen is het niet abnormaal dat de INR-waarde binnen de streefwaarde enigszins schommelt. Dat kan verklaard worden door het moment van inname van de tabletten of het moment van het meten van de INR-waarde.

Daarnaast zijn veel factoren die een rol kunnen spelen bij het fors schommelen, waarvan vele dagelijks een rol spelen en die niet erg opvallen. Zie ook ‘Welke factoren hebben invloed op mijn INR-waarde?

Helaas blijkt het niet altijd mogelijk om bij sterk schommelende INR-waarden een goede verklaring te vinden.