Welke invloed heeft voeding op mijn INR waarde?

Antistollingstabletten verminderen de bloedstolling doordat ze de werking van vitamine K tegengaan. Als de hoeveelheid vitamine K in het lichaam sterk wisselt, zal ook het effect van antistollingstabletten wisselend zijn en kunnen er dus schommelingen in de INR-waarde ontstaan.

Over vitamine K
Vitamine K krijgt u binnen via uw voeding. Met name in groene (blad)groenten (sla, broccoli, spinazie) en in ‘koolachtige’ groenten (bijvoorbeeld witte kool, spruiten en bloemkool) zit veel vitamine K. Het eten van vitamine K-rijke groenten is geen probleem. Slechts 10 tot 30% van de vitamine K daaruit, wordt opgenomen in het lichaam. Het is wel zaak om gevarieerd te eten, dus niet elke dag groente te kiezen die rijk is aan vitamine K.

Gevarieerd voedingspatroon
Bij een gevarieerd en normaal voedingspatroon zijn de invloeden van de dagelijkse maaltijden op de INR-waarde overigens gering. Maar als het voedingspatroon ineens drastisch verandert, bijvoorbeeld door een dieet of ander(e) eetpatroon en/of voeding tijdens vakantie – dan kan de INR-waarde door de veranderde inname van vitamine K ook ontsporen.

Gewichtsverlies of -toename bij een veranderd dieet, kan ook invloed hebben op de INR-waarde en de benodigde dosering.

Ons advies
Als het gaat om vitamine K tijdens een antistollingsbehandeling is de conclusie:
Leef regelmatig, eet gezond en gevarieerd. Probeer niet al te veel af te wijken van uw dagelijkse patroon.

Weten in welke groenten veel vitamine K zit? Klik hier voor de vitamine K tabel.

▶️ Lees ook het uitgebreide artikel over de invloed van voeding op uw INR-waarde: Voeding en INR.