Heeft De Nationale Trombose Dienst beroepsgeheim?

Jazeker. Ook de NTD is verplicht tot geheimhouding van uw gegevens. Onze medewerkers zijn contractueel verplicht tot geheimhouding over alles wat zij – vanwege hun betrokkenheid bij uw behandeling – over u en uw behandeling weten.

Lees ook: Wat is het medisch beroepsgeheim?