Mag De Nationale Trombose Dienst mijn medische gegevens verstrekken aan de politie, het openbaar ministerie of de rechter?

Nee, in principe mag dat niet. Onze artsen en medewerkers hebben immers een beroepsgeheim. Alleen in uitzonderlijke situaties mag de NTD uw medische gegevens verstrekken. De NTD kan dat in overmachtssituatie en na zorgvuldige afweging van belangen uit zichzelf doen, als er uitzonderlijke situaties zijn, waarin de politie of het openbaar ministerie het vraagt of – in alle gevallen – als de rechter dat beveelt.