Wat is medisch beroepsgeheim?

Het medisch beroepsgeheim houdt in dat zorgverleners niet zomaar uw (medische) gegevens aan anderen mogen verstrekken. Dat geldt uiteraard ook voor de artsen en verpleegkundigen van De Nationale Trombose Dienst (NTD).

Wettelijk geregeld
Het medisch beroepsgeheim is zelfs wettelijk geregeld. Iedereen moet zich namelijk vrij kunnen voelen een beroep te kunnen doen op de zorg, zonder dat iemand anders daarover te weten komt. Schendt een zorgverlener het beroepsgeheim, dan is hij of zij daar via het tuchtrecht en het strafrecht op aan te spreken.

Kortom…
Alles wat wij over u als client tijdens ons werk te weten komen, blijft vertrouwelijk.

Lees ook: Welke informatie mag worden overgedragen zonder het beroepsgeheim te schenden?