Welke informatie mag worden overgedragen zonder het beroepsgeheim te schenden?

De volgende situaties zijn denkbaar:

  • De NTD mag informatie delen met degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling en met zijn of haar waarnemer of vervanger. Maar dat mag alleen voor zover dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden. Uw toestemming wordt daarvoor verondersteld. Maakt u hiertegen bezwaar, dan mag de NTD uw medische gegevens niet verstrekken.
  • De NTD mag informatie verstrekken aan wettelijk vertegenwoordigers voor zover dit nodig is om hun toestemming te vragen voor een behandeling. Het mag niet als de NTD door deze informatieverstrekking niet de zorg van een goed hulpverlener in acht kan nemen. Over het algemeen mogen uw medische gegevens alleen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek als u daar toestemming voor heeft gegeven. Het mag ook zonder uw toestemming als die redelijkerwijs niet gevraagd kan worden en er een aantal waarborgen zijn om uw privacy te beschermen.

Er zijn uitzonderingsgevallen. Lees ook: Wat is het medisch beroepsgeheim?