Hoe lang moet mijn medisch dossier worden bewaard?

Uw medisch dossier moet in ieder geval 20 jaar worden bewaard. Dat is bepaald in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Soms moeten uw medische gegevens langer worden bewaard, bijvoorbeeld als er:

  • Een andere wettelijke bewaartermijn is
  • Als bewaring noodzakelijk is voor goede hulpverlening
  • Als de gegevens van groot belang zijn voor iemand anders

De Nationale Trombose Dienst kan uw medische gegevens dus langer bewaren dan 20 jaar, als dat nodig is om u goede zorg te blijven bieden.

Uw medisch dossier wordt vernietigd als de bewaartermijn van 20 jaar is afgelopen en er geen redenen zijn om uw medische gegevens langer te bewaren.

Lees ook: Kan ik mijn medisch dossier laten vernietigen?