Kan ik mijn medisch dossier laten vernietigen?

Ja. U heeft in principe recht op vernietiging van bepaalde delen uit uw medisch dossier of zelfs het gehele dossier.

Wij kunnen echter niet aan uw verzoek voldoen als:

  1. Een voorschrift of wet bepaalt dat de gegevens bewaard moeten blijven
  2. Uw gegevens bewaard moeten blijven vanwege het belang van iemand anders

Als u vraagt om vernietiging van uw medisch dossier, dan zullen wij – De Nationale Trombose Dienst – binnen drie maanden aan uw verzoek voldoen. Als wij om bovenstaande redenen uw verzoek moeten weigeren, dan zullen wij de redenen daarvoor schriftelijk aan u mededelen.

Wordt alleen een bepaald onderdeel uit uw medisch dossier vernietigd, dan zal De Nationale Trombose Dienst in uw dossier vermelden dat een deel op uw verzoek is vernietigd.

Lees ook: Hoe lang moet mijn medisch dossier worden bewaard?