Hoe vaak moet ik meten als ik start met Trombose Zelfzorg?

Bij de start van uw behandeling gaat u eerst een aantal dagen achter elkaar meten. Na drie keer bepaalt het doseerteam of u nog steeds dagelijks moet meten, of dat de periode tussen de meetmomenten wellicht kan worden verlengd naar eens per 1 tot 6 weken. Dat is afhankelijk van de stabiliteit van uw INR-waarde en van andere zaken, zoals medicatiegebruik of een recente operatie.