Hoe vaak moet ik meten?

De dosering van uw antistollingsmiddel – en daarmee ook het meetmoment – wordt vastgesteld op basis van de stabiliteit van uw INR-waarde.

Als uw INR-waarde stabiel is en er zijn geen bijzonderheden, dan kan de doseringstermijn langer worden. U kunt natuurlijk altijd overleggen met het doseerteam over de lengte van de doseringstermijn.

Lees ook: Ik wil graag wekelijks of dagelijks mijn INR-waarde bepalen. Kan dat zomaar?