Hoe werkt de INR-meting precies?

Via een vrijwel pijnloze vingerprik – met behulp van de meetmiddelen die u van ons ontvangt, op het adres waar u verblijft – meet u uw INR-waarde. Na de meting geeft u uw INR-waarde eenvoudig (online) aan ons door. En in 99% van de gevallen ontvangt u nog diezelfde (werk)dag uw doseerschema.

En heeft u onverwacht hulp bij een spoedgeval nodig? Onze zorgprofessionals staan 24/7 voor u klaar.

P.S. Goed zorgen doen we samen. Dus meldt u zich aan voor Trombose Zelfzorg? Dan wordt u voorafgaand aan de start van uw antistollingsbehandeling uitgebreid geïnstrueerd en persoonlijk begeleid tijdens uw eerste meting.