Is het nodig dat mijn meter regelmatig gecontroleerd wordt?

Nee. De qLabs ElectroMeter teststrip is voorzien van een controlezone. Als tijdens de INR-meting blijkt dat het meetapparaat niet werkt volgens de veiligheidsnormen, dan verschijnt er vanzelf een foutmelding op het beeldscherm.

Meer informatie
Raadpleeg de betreffende handleiding van uw qLabs ElectroMeter voor meer instructies en wat te doen bij foutmeldingen. Alle handleidingen zijn te vinden op onze downloadpagina.