Wat te doen bij de melding ‘Vervallen strip’ of ‘LOT-nummer niet correct’?

Melding ‘Vervallen strip’ of ‘LOT-nummer niet correct’
Verschijnt op uw beeldscherm de melding ‘Vervallen strip’? Controleer dan eerst of de strips echt vervallen zijn. Op het zakje waar de strips in zitten staat een houdbaarheidsdatum. Deze datum staat achter het zandlopertje. Als de strips inderdaad vervallen zijn, neem dan contact op met onze servicedesk.

Als de strips nog wel houdbaar zijn, controleer dan eerst de datum bij de instellingen van uw qLabs Electrometer, daarna dient u de stripcode en het LOT-nummer te controleren en aan te passen. Klik hier voor de instructie.

Meer informatie
Raadpleeg de betreffende handleiding van uw qLabs ElectroMeter voor meer instructies en wat te doen bij andere foutmeldingen. Alle handleidingen zijn te vinden op onze downloadpagina.