Ik krijg binnenkort een vaccinatie of geneesmiddel via een injectie toegediend. Kan dat als ik antistollingsmiddelen gebruik?

Gaat u naar een zorgverlener voor een injectie of vaccinatie? Dan dient de vaccinatie bij u onderhuids in plaats van in de spier gezet te worden. Door het gebruik van antistollingsmedicatie is de kans op een bloeding bij u namelijk groter. Geef dat altijd aan bij degene die de injectie zet, veel zorgverleners zijn daarvan niet op de hoogte.

Lees ook: Ik krijg de griepprik. Heeft dit gevolgen voor mijn antistollingsbehandeling?