Trombosedienst

Om het gewenste effect van de antistollingsmiddelen te controleren, meet de trombosedienst de stollingstijd van het bloed, dit wordt uitgedrukt als de INR waarde. Bij De Nationale Trombose Dienst is het mogelijk zelf uw INR waarde te meten door middel van een vingerprik.

Samen met u streeft De Nationale Trombose Dienst ernaar het therapeutische effect van de bloedverdunners te optimaliseren. Hierbij wordt van u gevraagd zorgvuldig om te gaan met de medicijnen door deze op de juiste manier volgens het voorschrift in te nemen, in één keer in de avond en niet verdeeld over de dag, en op de gevraagde controledagen uw INR door te geven. Ook is het hierbij belangrijk te melden of er klachten zijn of factoren zijn die invloed kunnen hebben op de INR waarde (zie INR-schommelingen).