VGZ-vergoedingen 2023

Ook dit jaar heeft VGZ tot een andere wijze van zorginkoop besloten. Het aanbod in de klinische laboratoriumzorg en de trombosezorg is sinds 1 januari 2020 anders ingericht, sindsdien selecteert VGZ maximaal één contractant per GHOR-regio.*

▶️ Meer informatie over het inkoopbeleid van VGZ aangaande diagnostiek & trombosezorg

*De afkorting GHOR staat voor ‘Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio’. Nederland is opgedeeld in verschillende GHOR-regio’s.

Consequenties voor de NTD

Aangezien de NTD geen klinische laboratoriumzorg in haar dienstenpakket heeft, maar zich alleen richt op zelfmanagement bij trombosezorg, ontvangen wij voor een aantal regio’s geen contract:

  • IJsselland
  • Noord- en Oost Gelderland
  • Gelderland-Midden
  • Gelderland-Zuid
  • Utrecht
  • Noord-Holland Noord
  • Kennemerland
  • Gooi en Vechtstreek
  • Zeeland
  • Midden- en West-Brabant

Staat uw regio niet in bovenstaand rijtje? Dan wordt uw antistollingsbehandeling bij de NTD ook in 2023 weer volledig door VGZ (of een van haar merken) vergoed.

Consequenties voor u

Staat uw regio daar wel bij én bent u verzekerd bij VGZ (of een van haar verzekeringslabels)? Onderstaand de gevolgen per type polis voor u op een rij:

Optie 1 • Naturapolis en verzekerd bij VGZ
Heeft u een naturapolis? Dan neemt u per 1 januari 2023 ‘niet-gecontracteerde zorg’ van ons af.

In dat geval brengen wij € 125 per kwartaal in rekening bij VGZ. U hoeft hiervoor zelf niets te doen behalve dat wij u medio 2023 een akte van cessie toesturen. Met het ondertekenen van dat document geeft u ons het recht de kwartaalfacturen bij VGZ in te dienen.

Afhankelijk van uw polisvoorwaarden wordt een deel van het aan ons vergoede bedrag bij u in rekening gebracht door VGZ. Heeft u daar vragen over? Neem dan contact op met uw VGZ-zorgverzekeraar.

Optie 2 • Restitutiepolis en verzekerd bij VGZ
Heeft u een restitutiepolis? Dat is goed nieuws!

In dat geval kunt u namelijk gewoon gebruik blijven maken van onze dienstverlening. U hoeft hiervoor zelf niets te doen behalve dat wij u medio 2023 een akte van cessie toesturen. Met het ondertekenen van dat document geeft u ons het recht de kwartaalfacturen bij VGZ in te dienen. Bij een restitutiepolis worden de door ons in rekening gebrachte bedragen door VGZ vergoed (met in achtneming van het wettelijk eigen risico).

Afhankelijk van uw polisvoorwaarden, kan het zijn dat een deel van het aan ons vergoede bedrag bij u in rekening wordt gebracht door VGZ. Heeft u daar vragen over? Neem dan contact op met uw VGZ-zorgverzekeraar.

Vragen?

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft na het lezen van deze informatie. Voor zaken aangaande uw polis en vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Overige vragen over bovenstaande opties of met betrekking tot onze dienstverlening, stelt u eenvoudig via een bericht in uw dossier.