Vitamine K

Eenmaal onder behandeling van een trombosedienst komt u vaak het begrip vitamine K vaak tegen.

Vitamine K is een vitamine die tot de groep van vetoplosbare vitamines hoort, net als vitamines A, D en E. Vitamine K zorgt onder andere voor een normale bloedstolling maar ook voor sterke botten en gezonde bloedvaten.

Via voedsel krijgen we de meeste vitamine K binnen. Vitamine K is een bouwstof voor stollingsfactoren en indien deze vitamine in een grotere hoeveelheid wordt ingenomen, beïnvloedt dit de werking van de stolling. Dit is te merken door een daling van de INR waarde. De antistollingsmedicatie zorgt namelijk voor een vermindering van de omzetting van vitamine K in stollingsfactoren. Dus als er meer vitamine K wordt ingenomen werkt dit de medicatie als het ware tegen. In het bloed bevinden zich veel stollingsfactoren. Niet al deze stollingsfactoren worden beïnvloed door vitamine K. Er zijn vier stollingsfactoren die voornamelijk afhankelijk zijn van de vitamine K en deze worden ook indirect gemeten door de INR.

Indien er veel vitamine K ineens wordt ingenomen dan worden er meer stollingsfactoren omgezet en dit is te merken doordat dan de INR waarde gaat dalen. Dit is ook de reden dat bij sommige mensen bij een te hoge INR wordt besloten om vitamine K tabletjes te gaan starten.

Voeding

De Nederlandse bevolking eet ongeveer 100 microgram aan vitamine K per dag. In elk product zit wel iets. Bij een gevarieerd en normaal voedingspatroon zijn de invloeden van de dagelijkse maaltijden op de INR waarde gering. Groenten en fruit spelen een prominente rol in de gezondheid van het hart dankzij de vele vitaminen die ze bevatten, en in het bijzonder de zogenaamde secundaire plantaardige stoffen. Daarom raadt men aan om dagelijks twee porties fruit en ongeveer 400 gram groenten te eten.

Het is verstandig dat maaltijden gevarieerd zijn. Hierdoor blijft de dosering ook stabiel en de INR waarde ook. Bij het maken van de dosering wordt dan ook rekening gehouden met een gevarieerde inname van voeding. Indien het voedingspatroon ineens drastisch verandert, kan de INR waarde door de veranderde inname van vitamine K ook gaan ontsporen. Als het gaat om vitamine K tijdens een antistollingsbehandeling is de conclusie: leef regelmatig en probeer niet al te veel af te wijken van een dagelijks patroon.

Klik hier voor de vitamine K tabel.