Welk niveau van verzorging, verpleging is nodig voor Geholpen Trombose Zorg door de instelling?

De zorginstelling bepaalt zelf welke verpleegkundigen / verzorgenden welke taken binnen trombose zelfzorg mogen uitvoeren. Als richtlijn kunt u het volgende uitgangspunt nemen: intake/opstarten verpleegkundige niveau 4 of hoger. Het meten: verzorgende niveau 3 of hoger.