Nieuwsbrief GTZ juli 2022

Voldoende GTZ-bezetting

Zorg er tijdens de aankomende vakantieperiode voor dat er voldoende mensen aanwezig zijn die bevoegd en bekwaam zijn om de INR te meten. Het zou heel vervelend en onwenselijk zijn als er een INR gemeten moet worden op een dag of in een week waar alle GTZ gecertificeerde medewerkers afwezig zijn vanwege vakantie. Houd hier rekening mee in de vakantieplanning en check vóór aanvang van de vakantieperiode voor de zekerheid even of er altijd iemand aanwezig is die de Geholpen Trombosezorg kan uitvoeren. Alleen dan kan continuïteit in trombosezorg gewaarborgd worden.

Waarneming GTZ-hoofdaanspreekpunt

Binnen jullie teamaccount zijn er 1 of 2 hoofdaanspreekpunten voor Geholpen Trombosezorg. Het hoofdaanspreekpunt van jullie team heeft alle rechten binnen de software en bepaalt welke rol een GTZ-medewerker toebedeeld krijgt, te weten:

  • Hoofdaanspreekpunt (HA)
  • Teamleden beheren (TB)
  • Cliënten aanmelden (CA)
  • Cliënten intaken (CI)
  • Beheren productleveringen (BP)

De gebruikersrol ‘hoofdaanspreekpunt’ kan worden toegewezen aan maximaal twee personen binnen het team. Tijdens een vakantieperiode is het heel belangrijk dat er altijd iemand aanwezig is die de rol van het hoofdaanspreekpunt invult/waarneemt. Een hoofdaanspreekpunt zorgt ervoor dat jullie teamaccount altijd kan worden beheerd.

Denk bijvoorbeeld aan het aanmaken van nieuwe wachtwoorden voor teamleden en het bestellen van nieuwe INR-meetmiddelenAls er op dit moment één GTZ-hoofdaanspreekpunt is binnen jullie team, wil ik jullie adviseren om in overleg met elkaar een tweede hoofdaanspreekpunt aan te maken, zodat deze taken in ieder geval tijdens de vakantieperiode worden verdeeld over twee personen.

Tijdige overdracht
Als beide hoofdaanspreekpunten tegelijkertijd afwezig zijn, dan dienen de hoofdaanspreekpunten vooraf – in overleg met het team – betreffende taken tijdelijk over te dragen aan 1 of 2 collega’s die aanwezig zijn tijdens hun vakantie. De hoofdaanspreekpunten zullen dan voor vertrek de nodige rechten moeten toekennen/aanvinken aan de tijdelijke hoofdaanspreekpunten via het teamaccount. Zodra de hoofdaanspreekpunten weer terug zijn kunnen die rechten weer worden teruggezet naar de oude situatie van voor de vakantieperiode.

De NTD tijdens de zomervakantie

Tijdens de aankomende vakantieperiode blijft de NTD op de gebruikelijke manier telefonisch bereikbaar via mijn collega’s op de servicedesk. Zij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op werkdagen via 088 003 8880.

Op werkdagen na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen is de NTD alleen bereikbaar voor dringende medische vragen, die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten via 088 003 8881.

Zelf ben ik afwezig van 5 t/m 26 augustus. Voor dringende zaken, die niet tot na mijn vakantie kunnen wachten, kunnen jullie je wenden tot mijn collega’s op de servicedesk. Vanaf maandag 29 augustus zal ik mijn zorg@ntd.nl mail weer beantwoorden, eventueel lopende issues oppakken en zo spoedig mogelijk afhandelen.

Boosterprikken s.v.p. doorgeven

Covid-vaccinaties worden intramusculair toegediend en moeten tijdig aan de NTD worden doorgegeven, zodat ons doseerteam daar rekening mee kan houden tijdens het doseren (en indien nodig de actuele dosering daarop aanpast).

Als er binnen jullie cliëntengroep nog mensen zijn die een (van de) Covid-vaccinatie(s) of ‘boosterprik’ toegediend moeten krijgen, dan kunnen jullie dat op de volgende manier doorgeven:

  • Via een bericht in het dossier van desbetreffende cliënt
  • Vermeld daarin de datum van de vaccinatie
  • Vermeld daarin of het gaat om de 1e, 2e of boostervaccinatie
  • Vermeld daarin de merknaam van de vaccinatie (Pfizer/Astra Zeneca/Moderna etc.)

Eventuele aanpassingen aan het actuele doseerschema – zoals een wijziging in de dosering of INR-prikdatum – wordt via het dossier van desbetreffende cliënt aan het team gecommuniceerd waarna er een notificatie e-mail naar het team-e-mailadres wordt verzonden.

Extra aandachtspunten ter bevordering van de kwaliteit en continuïteit van zorg

Geslachtsveranderende ingrepen *NIEUW*
Is er een transseksuele cliënt die (binnenkort) een geslachtsveranderende operatie ondergaat of heeft ondergaan? Geef dat dan alsjeblieft even aan ons door via het cliëntdossier. Die informatie kan klinisch gezien van belang zijn voor onze artsen en/of het doseerteam.

Actuele medische informatie doorgeven
Bij het aanmaken van een cliënt – voorafgaand aan de start en de 1e INR-meting – dienen de indicaties voor het gebruik van orale antistolling en de aanvullende medische informatie te worden doorgegeven via het tabblad ‘Trombose Behandelgegevens’ onder het kopje ‘Extra medische informatie’. Dat tabblad is na het opstarten van een cliënt alleen nog maar toegankelijk voor ons medische doseerteam en niet voor de zorgteams.

Nieuwe, aanvullende medische informatie tijdens het verdere zorgproces van een cliënt, zoals nieuwe indicaties en/of diagnoses moet een zorgteam via een contactmoment doorgeven aan de doseeradviseurs,  met als titel ‘Aanvullende medische informatie’. Zodra ons doseerteam een contactmoment ontvangt met aanvullende medische informatie zullen zij die op de juiste manier verwerken in ‘extra medische informatie’ bij de behandelgegevens. Het doorgeven van aanvullende medische informatie is een continu proces wat gedurende het hele GTZ-zorgaanbod van een cliënt moet worden nagestreefd én bewaakt, uiteraard ten behoeve van de kwaliteit en continuïteit van zorg.

Berichten lezen
Openstaande berichten in een cliëntendossier (herkenbaar aan de rode letters) moeten dezelfde dag worden geopend, gelezen, beantwoord en zo mogelijk worden afgehandeld.

Hier kan namelijk belangrijke medische informatie, of bijvoorbeeld belangrijke vragen vanuit ons medisch team i.v.m. een aanstaande ingreep, in staan aangaande de cliënt. Zonder de benodigde informatie kan de NTD geen goed, adequaat doseerschema en/of pré-OK beleid voorschrijven.

Ons advies is dan ook om het lezen en afhandelen van berichten regelmatig bij elkaar onder de aandacht te brengen, en de berichten die op dit moment bij jullie cliënten openstaan zo snel mogelijk te beantwoorden/af te handelen.

▶️ Lees hier de vaste aandachtspunten & GTZ-werkafspraken nog even na.