Hoe geef ik complicaties en/of bijzonderheden door?

Ziekte, extra of andere medicatie en andere bijzondere omstandigheden kunnen van invloed zijn op de INR-waarde van uw cliënt.

Geef bijzonderheden altijd – via een bericht in het dossier van uw cliënt – aan ons door. Ons doseerteam kan dan extra aandacht besteden aan de INR-waarde en dosering. Mogelijk wordt het doseerschema aangepast en/of aangegeven dat er extra gemeten moet worden.