Hoe verloopt de antistollingsbehandeling rondom ingrepen?

Gaat uw cliënt naar de tandarts, kaakchirurg of naar het ziekenhuis voor een ingreep? Meld dan altijd bij de behandelaar dat uw cliënt antistollingsmiddelen gebruikt, om complicaties – zoals bloedingen – te voorkomen.

Extra handeling bij ingreep of opname in het ziekenhuis
Als uw cliënt voor een ingreep of opname naar het ziekenhuis moet, vindt u in uw cliënts persoonlijk dossier het ‘ingreep en her-aanmeldformulier’. Print die brief uit en geef ‘m mee aan uw cliënt. Hierin staat namelijk dat uw cliënt onder behandeling is bij De Nationale Trombose Dienst (NTD).

De behandelend arts in kwestie dient het formulier in te vullen, zodat De Nationale Trombose Dienst de antistollingsbehandeling van uw client – na ontslag uit het ziekenhuis – weer vlekkeloos over kan nemen.