Waarom is de service Geholpen Trombose Zorg zo prettig voor de cliënt?

De voordelen voor u en uw cliënt zijn legio. Denk aan:

  • Meet de INR-waarde binnen enkele seconden
  • Uw cliënt hoeft nooit meer naar de prikpost (of te wachten op de prikzuster)
  • Geen bloeduitstortingen of blauwe plekken meer
  • Stabielere bloedwaarde
  • Minder complicaties

Geholpen Trombose Zorg leidt, door de actieve betrokkenheid van de cliënt en de verzorgende, tot betere zorgkwaliteit en biedt de cliënt meer comfort, vrijheid en onafhankelijkheid. Bovendien neemt men bloed af aan de hand van een simpele vingerprik in plaats van de naald in de arm. Hiermee zijn bloeduitstortingen verleden tijd.

Ook kunt u op elk gewenst moment eenvoudig eerder, later of extra meten; bijvoorbeeld bij het vermoeden van een complicatie of bij symptomen van een ziekte.