Wat is een INR-waarde?

De mate waarin het bloed stolt kan worden vastgesteld aan de hand van de stollingstijd, uitgedrukt als International Normalized Ratio (INR). Het geeft aan hoeveel langer het bloed erover doet om te stollen. Van nature is een INR-waarde rond 1; een INR-waarde van 3 betekent dat het bloed 3 keer zo langzaam stolt. In plaats van na 15 seconden stolt het bloed pas na 45 seconden.

Wanneer de cliënt antistollingsmiddelen slikt, zal de INR-waarde hoger worden. Hoe hoger de INR-waarde, hoe langer het duurt voordat het bloed stolt. Dit is dan ook de bedoeling van de behandeling. Nu moet de INR-waarde ook weer niet té hoog worden want dan heeft de cliënt meer kans op bloedingen. Voor elke cliënt – afhankelijk van de onderliggende aandoeningen – wordt bepaald wat de gewenste INR-waarde idealiter moet zijn, ook wel de streefwaarde genoemd.