Wat zijn de kosten van een meetapparaat?

De zorginstelling ontvangt van De Nationale Trombose Dienst een INR meetapparaat in bruikleen. Hiervoor wordt een bruikleenovereenkomst getekend. Ook ontvangt de zorginstelling een INR meetapparaat ter reserve.