Wie is er verantwoordelijk voor de behandeling van de cliënt?

De zorginstelling heeft een belangrijke signaleringsfunctie rondom de zorg van de cliënt. Alle relevante informatie die van belang is bij adequate en veilige trombosezorg wordt gecommuniceerd aan De Nationale Trombose Dienst. De eindverantwoordelijkheid van de behandeling van de cliënt ligt echter bij De Nationale Trombose Dienst.