Wie schrijft recepten uit?

De behandelend arts/specialist, die de diagnose heeft gesteld, schrijft het recept voor de vitamine k-antagonist uit voor diegene waarvoor de antistollingsbehandeling nodig is.

Herhaalrecept cumarines
Een herhaalrecept van betreffend antistollingsmedicijn kan ook via de huisarts worden aangevraagd.

Recept vitamine K
Recepten voor vitamine K schrijft De Nationale Trombose Dienst zelf uit.