Wat is de werkwijze rondom de COVID-19 vaccinatie?

Update 15 februari 2021

Naar aanleiding van een recente wijziging van de landelijke afspraken rondom de corona vaccinatie en gebruikers van antistollingsmedicijnen passen wij ook onze werkwijze aan.

De wijziging van de landelijke afspraken is voortgekomen op advies van RIVM en GGD in overleg met alle Nederlandse trombosediensten.

Nederland is begonnen met het toedienen van COVID-19 vaccins. Omdat gebruikers van antistollingsmedicijnen zoals acenocoumarol of fenprocoumon een verhoogd risico lopen op bloedingen bij het plaatsen van injecties, vindt u onderstaand nadere uitleg en informatie.

Goedgekeurde vaccins

Op dit moment zijn er twee vaccins in Nederland goedgekeurd maar er zijn meer vaccins die de komende maanden ook goedgekeurd gaan worden. Elke vaccin kan weer verschillen in de manier van toediening. Indien er meer informatie beschikbaar komt over nieuwe goedgekeurde vaccins wat leidt tot een aanpassing van het onderstaande, dan houden we u uiteraard op de hoogte via deze pagina en onze GTZ-nieuwsbrief.

We hebben in Nederland al veel ervaring in het toedienen van het griepvaccin. Dit griepvaccin kan zowel in de spier (intramusculair) als onder de huid (subcutaan) worden toegediend. Uit onze eigen ervaring weten we dat veel van deze vaccinaties in de spier worden gezet met weinig kans op (grote) spierbloedingen of (grote) blauwe plekken op de huid.

 

Intramusculaire injectie arm

De toediening van het nieuwe Corona-vaccin zal uitsluitend plaatsvinden in een spier. De hoeveelheid Corona-vaccin dat wordt toegediend verschilt mogelijk weinig met de hoeveelheid bij het griepvaccin.

 

Werkwijze GGD

Op dit moment is het zo dat, bij contact met de GGD over het maken van de afspraak voor vaccinatie, uw cliënt de volgende vraag krijgt:

Was de laatste INR waarde lager of gelijk aan 3,5?

 • Indien ja: dan wordt er een afspraak gemaakt voor vaccinatie op kort termijn gemaakt
  • Er wordt gevraagd de trombosedienst te informeren over de vaccinatie
 • Indien nee: dan wordt er een afspraak gemaakt voor vaccinatie over minimaal 10 dagen
  • Er wordt gevraagd detrombosedienst te contacteren i.v.m. de hoogte van de INR waarde voor vaccinatie

Wat vragen wij van u?

 1. Er is contact gehad met de GGD en uw cliënt heeft een afspraakdatum voor de vaccinatie(s)
 • Stuur ons via het dossier een bericht met hierin de informatie dat uw cliënt een vaccinatie ontvangt en de datum(s) van de vaccinatie
 • Indien nodig zal het doseerschema worden aangepast op de vaccinatie
 • Is er al een datum bekend van de tweede vaccinatie? Geef die dan ook aan ons door. Ontvangt u later een datum voor de tweede vaccinatie, geeft u dit dan z.s.m. aan ons door
 1. U weet nog geen datum waarop uw cliënt de vaccinatie ontvangt?
  Wacht u dan af tot dat u opgeroepen wordt, zie dan stap 1.

 

Voorkomen blauwe plek

Druk na de vaccinatie de injectieplaats 2 minuten af met een gaasje of pleister. Niet wrijven of masseren.

 

Meer informatie

Heeft u als zorgverlener nog vragen over bovenstaande? Neem dan contact met ons op via zorg@ntd.nl. Raadpleeg hier meer informatie over vaccins en vaccinatie.