Wanneer worden er bijscholingsbijeenkomsten aangeboden?

Een aantal keer per jaar worden er vrijblijvende bijscholingsbijeenkomsten georganiseerd. Zorgverleners kunnen zich hier te zijner tijd voor inschrijven. Deze bijeenkomsten worden de zorginstelling kosteloos aangeboden. Hiervoor ontvangt u vanzelf een uitnodiging.