Wat houdt de e-learning in?

De e-learning is een online cursus en bestaat uit vier onderdelen:

Module 1 – Informatie over de antistollingsbehandeling, Module 2 – Het meetapparaat en meten, Module 3 – INR invoer website, Module 4 – Contact en begeleiding.

De e-learing moet succesvol afgerond zijn alvorens te starten met de training op locatie.