Ontvangen wij een vergoeding voor het aanbieden van de service Geholpen Trombosezorg?

Indien de behandeling van de cliënt vergoed wordt door de zorgverzekeraar, ontvangt de zorginstelling een vergoeding uit het tarief van De Nationale Trombose Dienst. De zorginstelling ontvangt per deelnemende client voor de begeleiding en regisseursrol een jaarlijkse vergoeding van €80,00 verdeeld over 4 kwartalen ad €20,00. Dit is gebaseerd op 25 interventies van 4 minuten op jaarbasis, inclusief tijdsbesteding regisseursrol gedurende het hele jaar. Naast de jaarlijkse vergoeding ontvangt de zorginstelling een eenmalige vergoeding van €50,00 voor het opstarten van de behandeling (intake).

Heeft dit artikel